Webområde

Skip Navigation LinksInfo

 

Om Nettbiblioteket
Innhold
Nettbiblioteket inneholder gjeldende kravdokumenter i Hafslund Nett.
Dokumentene spenner fra retningslinjer, instrukser, spesifikasjoner til et nettarkiv over alle anleggsdeler i nettet. Dersom du har behov for andre dokumenter enn gjeldende versjoner, ta kontakt med oss.

Søke etter informasjon

Nettbiblioteket er organisert i en mappestruktur, og hvert dokument har sitt unike nummer og tittel.

Det er mulig å gjøre et fritekstsøk ved å legge inn søkerkriterier i feltet øverst til høyre i skjermbildet. Søk omfatter både fil- og tittelnavn samt tekstinnhold i dokumentene.


I søkeboksen kan du søke på hele eller deler av enkeltord/uttrykk eller flere ord samtidig.
Eksempel: Søket "Geonis dokumentasjonskrav" vil gi oversikt over hvordan utførte oppdrag skal dokumenteres i kartet.

 

Kontakt oss

Nettbiblioteket har en redaksjon som har ansvar for nettsidene. Spørsmål eller tilbakemeldinger angående sidene kan rettes til

nettbiblioteket@hafslund.no

 

Har du spørsmål eller kommentarer til innholdet i dokumentene, kan du ta kontakt med Hafslund Nett