Webområde

Skip Navigation LinksFellesføringer

655x100_Entreprenorer.jpg 

FAQ Fellesføringer

 

Spørsmål: Er det slik å forstå at dere ønsker overført ALLE data ang fellesføringer og gul ring, selv om den nye masta ikke har dette? Det som er typiske ute, er at entreprenøren setter opp ny mast, og Telenor flytter over sine linjer. Det meldes fra til Telenor, men det er ikke vanlig at dette blir gjort forløpende. Dermed blir dokumentasjonen feil inntil Telenor faktisk har flyttet over (hvis de i det hele tatt gjør det). Når entreprenøren forlater den nye masta, kan han ikke gå god for at gul ring og fellesføringer faktisk blir flyttet over.

Svar: Vi ønsker at dere dokumenterer slik det var på den "gamle masten" fellesføringsmasten. Vi antar at Telenor og andre fellesføringsaktører flytter over sine anlegg. Hvis de demontere sine anlegg, får vi melding om det.