Webområde

Skip Navigation LinksJording

 432x100_Anleggsbidrag.jpg

FAQ Jording

Spørsmål: Global jord iht. REN. Har dere tatt stilling til hvilken utstrekning kabelnett må ha, for å betegnes som globalt mhp. krav til lokal jordelektrode ift. REN?

Svar: Dersom en har et HS kabelnett som består av minst 6 nettstasjoner med tilhørende LS kabelnett, der en har med separat uisolert jordleder i både HS og LS kabelgrøft, vil en ha et globalt jordingsnett. Kabelnett kan være forsynt direkte fra transformatorstasjon eller fra HS luftlinje med gjennomgående jordline tilkoblet i transformatorstasjon.